Jump to content
Green Blog

Sju energiforskare: Kärnkraften är inte nödvändig för ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i Sverige

I helgen publicerade sju energiforskare en gemensam rapport och debattartikel där de kritiserade argumentet att det är nödvändigt att bygga ny kärnkraft för att få ett stabilt och fossilfritt svenskt elsystem. Energiforskarna menar att kärnkraften inte är nödvändig för att Sverige ska kunna få ett stabilt, säkert och fossilfritt elsystem i framtiden.

Läs den vetenskapliga rapporten och deras debattartikel på DN.

I debattartikeln avfärdar de ett flertal argument för ny kärnkraft. Bland annat menar forskarna att även om den svenska elanvändningen skulle öka kraftigt till 2040 samtidigt som all kärnkraft skulle försvinna så finns det mer än tillräcklig potential att bygga ut de förnybara kraftslagen - och samtidigt även kunna fortsätta exportera el till våra grannländer.

För att Sverige ska klara av att nå de uppsatta klimatmålen så behöver vi kraftigt bygga ut den inhemska elproduktionen. Men forskarna menar att medan den förnybara elen kan byggas ut snabbt och billigt så är kärnkraften förenad med extremt långa byggtider och höga kostnader. De förnekar inte att det kommer att behövas extra investeringar i elsystemet, inklusive i elnät och smart styrning, med en större mängd sol- och vindkraft. Men forskarnas bedömning är att totalkostnaden för dessa extra investeringar kommer att vara betydligt lägre än den merkostnad som kärnkraften innebär. De visar bland annat på hur det har skett en kraftig minskning av kostnaderna för sol- och vindkraft under senare år samtidigt som kärnkraftens kostnader istället har ökat så pass mycket att den nu är betydligt dyrare än ny vindkraft.

Visst, det pågår kanske forskning om ny och potentiellt mer kostnadseffektiv kärnkraft. Men allt pekar på att en sådan ny kärnkraftsteknik ligger långt, långt fram i tiden. Om en sådan ny kärnkraftsteknik faktiskt realiseras så kommer det knappast ske innan 2045 när Sverige har ett mål om netto nollutsläpp, menar forskarna.

Energiforskarna tar också kål på den senaste myten om att det inte skulle gå att ansluta större elförbrukare till elnätet i storstadsområdena på grund av någon slags elbrist framkallad av stängningen av kärnkraftsreaktorer i Sverige. Forskarna avfärdar denna missuppfattning och pekar istället på en långsam utbyggnad och brister i det svenska elnätet som orsaken till detta, och att "mer eller mindre kärnkraftsproduktion har dock ingen betydelse för detta." Istället visar forskarna på hur Sverige hade ett rekordstort elöverskott under 2019 och att enligt Energimyndighetens prognoser så kommer detta överskott att bli än större 2022.

Enligt energiforskarnas rapport har Sverige "utmärkta geografiska förutsättningar att bli ett fossilfritt välfärdsland utan att behöva bygga ny kärnkraft."

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our site, show personalized content, analyze site traffic, and understand where our audience is coming from. To find out more, please read our Privacy Policy. By choosing I Accept, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.