• entries
    29
  • comments
    4
  • views
    15,977

Varför är debatten om medborgarlön stendöd i Sverige?

Simon Leufstedt

600 views

I Schweiz, Finland och Spanien diskuteras just nu införandet av en medborgarlön. Och i Kanada pågår ett framgångsrikt pilotprojekt. Men i Sverige är den politiska debatten om medborgarlön i princip obefintligt. Men varför? Varför vågar inte våra politiker diskutera basinkomst som en möjlig lösning på det ökade utanförskapet och den sociala och ekonomiska otryggheten i vårt land?

Medborgarlön är en slags basinkomst för alla medborgare utan krav på någon slags motprestation, som ju exempelvis krävs för att få ekonomiskt bistånd från socialen. Förespråkare till införandet av en medborgarlön menar att en sådan basinkomst kan minska fattigdomen och klyftorna i samhället - samtidigt som den kan minska kostnaderna för vår statsapparat.

I Sverige är det främst Miljöpartiet som historiskt har drivit frågan om medborgarlön. Men även där har det varit tyst på sistone.

"En av de miljöpartister som emellertid håller fast vid tanken på medborgarlön är Valter Mutt. Senast 2013 motionerade han tillsammans med bland andra Annika Lillemets för ett antal mindre pilotprojekt och en statlig utredning om basinkomstens eventuella effekter i Sverige," skriver Dagens ETC.

Mutt menar att "Miljöpartiet har sålt ut de visionära idéerna" i ett försök att verka så regeringsdugliga och ansvarsfulla som möjligt. Men denna tystnad kring visioner och ideologi (vare sig det handlar om medborgarlöner eller annat) har lett till att det politiska samtalet har blivit fegt och trist, menar Mutt.

– Om frågan började leva i ett närbesläktat nordiskt land som Finland är det möjligt att det skulle kunna väcka andarna till liv även här. Men i dag är det ett väldigt fegt och trist politiskt samtal i Sverige där det är teknifierat och väldigt små skillnader. Det visionära elementet i svensk politik finns knappast kvar sedan Olof Palmes dagar.

– [...] Vi har blivit onödigt försiktiga för att framstå som ansvarsfulla. Jag tror att man kan vara både regeringsduglig och ha lite mer långsiktiga visioner. I vår riksdagsmotion ville vi inte införa basinkomst från en dag till en annan, utan föreslog att man skulle börja med en utredning och små pilotprojekt för att sedan ta det därifrån. Det tycker jag fortsatt är en vettig tanke.

Varför diskuterar vi inte fördelarna och nackdelarna med en medborgarlön i Sverige?


  Report Entry


0 Comments


There are no comments to display.

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now